Om oss

Omtanke Familjevård arbetar med konsulentstödd familjehemsvård i Västra Götaland. Vi erbjuder genomgående hög kvalitet på såväl våra familjehem som vår verksamhet i övrigt. Med ett stort engagemang finns vi med som en naturlig del genom hela placeringstiden. Vår roll är att fungera som stöd för familjehemmet och den placerade samt erbjuda service till socialtjänsten. Vårt fokus är alltid barnets bästa, genom engagerade familjehem tror vi att vi kan skapa trygghet som generar utveckling för många barn och ungdomar. Omtanke Familjevård erbjuder även kontaktfamiljer samt kontaktpersoner. Vi arbetar med genomgående hög kvalitet med fokus på omtanke för individ, familj och miljö.

Våra konsulenter är socionomer med lång erfarenhet. Med ett flexibelt förhållningssätt vill vi erbjuda den placerade alla förutsättningar för att bygga upp en stabil tillvaro och trygghet i familjehemmet. Vi erbjuder engagerade familjehem, regelbunden handledning och relevant utbildning till våra familjehemsföräldrar samt externa tjänster och kan på så sätt säkra kvaliteten i vårt arbete. Hos Omtanke Familjevård står individens bästa och utveckling i fokus. Vi arbetar med hjärtat och erbjuder dig att vara med.

Petra Lax

Petra Lax

Grundare och socionom

Kontakta oss

0721 - 66 22 06 | info@omtankefamiljevard.se

Stockholmsgatan 4, 41670 Göteborg

Copyright