Bli familjehem

Undrar du hur du kan göra skillnad? Längtar du efter nya erfarenheter? Har du engagemang för andra människor? Då har du kommit rätt. Att vara familjehem innebär nya perspektiv, förändrade vanor, nya relationer och mycket glädje. Som familjehem är du en viktig och central del i att förändra en människas liv till det bättre. Genom att öppna ditt hem och ditt hjärta blir du en kanal för en människa att uppnå sina drömmar. Alla våra familjehem får regelbunden handledning av vår erfarna personal, ekonomisk ersättning samt utbildningar och föreläsningar. Vi finns alltid tillgängliga för råd och stöd, dygnet runt. Vi har fokus på hög kvalitet och omtanke för såväl individ, familj och miljö. Genom regelbundna besök i familjehemmet skapar vi oss en övergripande uppfattning kring vilka områden som kräver arbete eller stöttning. Ditt uppdrag som familjehem är att utifrån de behov som finns skapa en stabil och trygg miljö för den placerade att vistas i. Omsorg och vardagliga rutiner är en viktig del i uppdraget som familjehem. Det handlar ofta om att skapa en tydlig struktur och en tillvaro där det placerade barnet eller ungdomen får möjlighet till utveckling.

Givetvis innebär det utmaningar att vara familjehem, att ta emot någon i sitt hem är något som en hel familj måste vara överens om. De utmaningar ni som familjehem möter längs vägen hjälper våra konsulenter er att lösa. Våra erfarna konsulenter fungerar som bollplank och handledare under hela placeringstiden. Vi vet av erfarenhet att de relationer som skapas mellan familjehemmet och konsulenten ofta blir personliga och förtroendefulla.

Ett uppdrag kan variera i längd, i vissa fall är det känt redan från början hur lång placeringen kommer att bli. I andra fall avbryts den oförberett och ibland blir den livslång. Av erfarenhet vet vi att starka band och relationer byggs upp under den tid en placerad vistas i familjehemmet. Våra konsulenter finns därför som stöd även i fasen då placeringen avslutas.

Alla våra familjehem genomgår en utredning, utifrån denna utredning bedömer vår personal om den aktuella/de aktuella uppfyller de krav och förväntningar Omtanke Familjevård ställer för att läggas till i vår familjehemsbank. Under placeringstiden erbjuder vi våra familjehem möjlighet att medverka på relevanta utbildningar och föreläsningar för att ge bästa möjliga förutsättningar för våra familjehem att genomföra uppdraget på ett engagerat och relevant sätt. Vi värnar om att våra familjehem ska orka i längden. Vi tror på långvariga och hållbara relationer och vet att avlastning är en viktig del för att på lång sikt kunna göra ett bra arbete. Vi arbetar därför med kontaktfamiljer som fungerar som avlastning även för våra familjehem. Vi är noga med att bygga upp en relation mellan den placerade och kontaktfamiljen i god tid innan det är aktuellt med avlastning.

Vill du bli familjehem? Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse, det kan du enkelt göra genom att fylla i formuläret nedan. Vi söker främst familjer som bor i eller omkring Göteborgsområdet med en bilresa på max två timmar från Göteborg.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig.

Din e-postadress: Meddelande Skicka

Kontakta oss

0721 - 66 22 06 | info@omtankefamiljevard.se

Stockholmsgatan 4, 41670 Göteborg

Copyright