Familjehem

Ett barn eller en ungdom kan bli placerad i familjehem av flera olika anledningar. Det kan exempelvis handla om social problematik, våld i hemmet, missbruksproblematik eller andra orsaker som gör att barnet eller ungdomen inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar. I ett familjehem ska en person erbjudas en trygg och säker hemmiljö som präglas av omsorg och engagemang. I familjehemmet ska personen få stöd och stöttning i sin nya tillvaro. Med hjälp av stabila vuxna runtomkring sig ska personen få möjlighet till utveckling. Det handlar om vardagliga rutiner, relationer och struktur.

Våra familjehem får alltid regelbunden handledning och relevant utbildning för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Omtanke Familjevårds konsulenter finns med som en naturlig del genom hela placeringsperioden, dels som ett stöd till familjehemmet men även som ett stöd för den placerade. Genom regelbundna träffar i familjehemmet skapas en nära relation till våra konsulenter. Vi finns alltid tillgängliga för stöd och handledning, dygnet runt. Våra familjehem finns i största utsträckning runtomkring och i Göteborg. Vi arbetar med såväl erfarna som nytillkomna familjehem, alla utredda och godkända av våra erfarna medarbetare. Våra familjehem har alltid ett stort engagemang, omtanke för människor samt stabila familjeförhållanden.

Kontakta oss

0721 - 66 22 06 | info@omtankefamiljevard.se

Stockholmsgatan 4, 41670 Göteborg

Copyright